ÖZGEÇMİŞİ

Doğum Tarihi ve Yeri: 19.10.1957 – Lüleburgaz

Medeni Durumu: Bir erkek çocuk annesi

İş Adresi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD

Organ Nakli Merkezi, Karaciğer Nakil Grubu

35100 Bornova / İzmir

İş Telefonu : 0232 390 10 27

 

E-mail : dr.semaaydogdu@gmail.com

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Mezuniyet: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980

İhtisas: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1988

Yan Dal İhtisası: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Beslenme BD, 1995

Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1998

Profesörlük: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2004

 

Çalıştığı Kurumlar: Aralık 1980 - Ağustos 1981

Manisa İli Milli Eğitim Müdürlüğü Doktoru

Ağustos 1981 - Eylül 1982

EgeÜTF Fizyopatoloji Kürsüsü

Eylül 1982 - Eylül 1984

EgeÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü

(Fizyopatoloji Kürsüsü kadrosu ile)

Eylül 1984 - Kasım 1988

EgeÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsü

(Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)

Kasım 1988 - Ekim 1991

S.B. Vezirköprü Devlet Hastanesi – Samsun

Ekim 1991 - Mayıs 1992

İzmir 1 no’lu Ana Çocuk Sağlığı Merkezi

Mayıs 1992 - Şubat 1995

EgeÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Gastroenteroloji ve Beslenme BD Yan Dal Asistanlığı

Şubat 1995 - Mayıs 1995

İzmir 1 no’lu Ana Çocuk Sağlığı Merkezi

Mayıs 1995 – Kasım 1998

EgeÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Gastroenteroloji ve Beslenme BD’da Yan Dal Uzmanlığı

Haziran – Eylül 1998

The University of Texas, Houston Health Science Center, Hermann Hospital Liver Center, Liver Transplant Service

Kasım 1998

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti olarak

EgeÜTF Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD,

EgeÜTF Organ Nakil Merkezi

Ağustos 2004....

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü olarak

EgeÜTF Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD,

EgeÜTF Organ Nakil Merkezi’nde çalışmaktadır.

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

 

Türk Tabibler Birliği - İzmir Tabib Odası

Türkiye Milli Pediatri Derneği - İzmir Şubesi

Türk Pediatri Kurumu - İzmir Şubesi

Türk Gastroenteroloji Derneği - İzmir Şubesi

Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Karaciğer Araştırmaları Derneği – İzmir Şubesi

Ege Hemofili Derneği

Ege Çocuk Vakfı

Ege Üniversitesi Mezunları Derneği

Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği (KEPAN)

Yutma Bozuklukları Derneği

Üyesi Olduğu Diğer Kuruluşlar

Atatürkçü Düşünce Derneği - Bornova Şubesi

Ege Çölyakla Yaşam Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir Masterler Atletizm Kulübü

Ege Üniversitesi Kalite Gönüllüleri Grubu

Ege Reflü Çalışma Grubu

KATILDIĞI KURSLAR

 1. Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Klinik Atölye Çalışması, EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 24-26 Kasım 1999, İzmir

 1. ESPGHAN The Postgraduate Course – June 1999

 1. Eğitim Becerileri Kursu, EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

8-11 Şubat 2000, İzmir

 1. Öğrenme Hedefleri Kursu, EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

27 Şubat 2000, İzmir

 1. Kariyer Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı

30 Kasım 2002, İzmir

 1. Zaman Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı

15 Aralık 2002, İzmir

 1. Takım Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı

28 Aralık 2002, İzmir

 1. İnşaacı Yaklaşımdan Üniversite Öğrenimini Yeniden Düşünme: Ders Hazırlama, Sunma ve Değerlendirme, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, 5 Ocak 2003, İzmir

 1. Örgütsel Güven Ve EQ Eğitimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, 11 Ocak 2003, İzmir

 1. Stres Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı

11 Ocak 2003, İzmir

 1. Toplam Kalite Yönetimi, Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı 12 Ocak 2003, İzmir

TIPTA ÖZEL İLGİ ALANLARI :

 1. Sağlıklı Çocuk Beslenmesi

 1. Hasta Çocuk Beslenmesi

 1. Çocuklarda Karaciğer Nakli

 1. Çölyak Hastalığı

 1. Çocuklarda Gastroözefageal Reflü (REFLÜ) Hastalığı

 1. Çocuklarda Mide ve Bağırsak Hastalıkları

HOBİLERİ

Arkeoloji – Antik çağ, Eski Yunan, Roma ve Hitit

Seramik

Moda

Rock müzik

Atletizm

Gezi yazıları

(29-30 Ağustos 2003 - Eskişehir, Masterler Türkiye Atletizm Pist Şampiyonası 45-49 yaş grubunda 100 m.’de altın, 200 m.’de gümüş madalya

24-25 Ocak 2004 – İzmir, Masterler Salon Türkiye Birinciliği ve Federasyon Deneme Yarışları, 50 m.’de altın madalya)

DİPLOMALARI

 1. Tıp Fakültesi Diploması

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1980)

 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Diploması

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD – 1988)

 1. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlık Belgesi

(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD – 1995)

 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçentlik Belgesi – 1998

TIPTA UZMANLIK TEZLERİ

1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi (1988)

 

Ege Bölgesi Sağlıklı Çocuklarında Serum Total IgE Düzeyleri

Yöneten : Prof Dr Remziye Tanaç

2. Çocuk Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi (1995)

Asemptomatik ve Özefajitli Çocuklarda Özofagusun 24 saatlik pH Monitorizasyonu

Yöneten : Doç Dr Raşit Vural Yağcı

YÖNETTİĞİ TEZLER

1. Çölyaklı Çocuklarda İnce Bağırsak Mukozasının Morfometrik Analizi ve Klinik, Laboratuvar Bulguları ile İlişkisi.

Dr. CÜNEYT ZİHNİ

2. Çocukluk Çağı Gastroözefageal Reflü Hastalığında Semptom Skorlaması : 0-2 ve 3-6 yaş

Dr. SEMA TANRIVERDİ

3. Karaciğer Nakilli Çocuklarda Nakil Sonrası Büyümenin Değerlendirilmesi

Uz. Dr. MURAT ÇAKIR