SAĞLIKLI ve HASTA ÇOCUĞA PEDAGOJİK YAKLAŞIM semineri (Jan. 7, 2015)

★ Ege Üniversitesi ülkemizde bir ilke imza atacak ! ★

Ege Üni. Tıp Fakültesi ve Ege Üni. Eğitim Fakültesi ORTAK ÇALIŞMASIYLA çocuk asistanları için;
''SAĞLIKLI ve HASTA ÇOCUĞA PEDAGOJİK YAKLAŞIM'' semineri düzenleniyor.

Tarih : 8 - 9 OCAK 2015
Yer : Ege Üni. Çocuk Hastanesi

 

BİLİMSEL PROGRAM

8 OCAK 2015

 

15:00-16:15

 

Çocuk Kimdir?

 

Hekim gözüyle çocuk

Prof Dr Sema Aydoğdu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gastroentroloji ve Beslenme Bilim Dalı

 

Eğitimci gözüyle çocuk

Yrd. Doç. Dr. Nilay Dereobalı

Araş. Görev. Gamze Bilir Seyhan

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

16:15-16:30

Kahve Arası

 

16:30-18:00

 

Hasta çocuk ve aile ile iletişim

 

Çocukla iletişimin temel yapı taşları ve aile ile iletişimin önemi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Poliklinikte hasta çocuk ve aile ile iletişim

Uzm. Dr Aslı Aslan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ambulatuvar Pediatri Bilim Dalı

9 OCAK 2015

 

15:00-16:15

 

Gelişimsel olarak çocuğun desteklenmesi

 

Fiziksel, motor ve duygusal gelişim açısından desteklenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Bilişsel, dil, sosyal gelişim açısından desteklenmesi

Yrd. Doç. Dr. Nilay Dereobalı

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

16:15-16:30

Kahve Arası

 

16:30-18:00

 

Çocukta davranışsal sorunlar

 

Olgu sunumu

Yrd. Doç. Dr Feyza Koç

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

 

Davranış sorunlarına eğitimsel yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Haberle İlgili Fotoğraflar

haber arşivi için tıklayın