YURT İÇİNDE YAYINLANAN KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI

29) Aydoğdu S.Enflamatuar Bağırsak Hastalıkları Epidemiyolojisi ve Genetiği. Enflamatuar Bağırsak Hastalıkları 2011 Bahar Okulu El Kitabı, Editör: Erkan T,Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2011

28) Aydoğdu S. Endoskopinin Tanısal Değeri. Çocuk Hastalarda Tanı Testleri. Editörler: Yakıncı C, Selimoğlu MA, Adana Nobel Kitabevi, 2011; 172-188.

27) Aydoğdu S. Karaciğer nakli yapılmayan merkezlerin görevi. Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 13-14 Kasım 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Güz Okulu. Editörler: Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009; 369-371.

26) Aydoğdu S. Toksik hepatit. Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 13-14 Kasım 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Güz Okulu. Editörler: Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009; 167-172.

25) Aydoğdu S. EHBA. Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 13-14 Kasım 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Güz Okulu. Editörler: Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009; 149-155.

24) Aydoğdu S. Kolestazda medikal tedavi. Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 13-14 Kasım 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Güz Okulu. Editörler: Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009; 83-105.

23) Aydoğdu S. Kolestazlı hastaya yaklaşım. Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 13-14 Kasım 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Güz Okulu. Editörler: Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009; 119-131.

22) Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 13-14 Kasım 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Güz Okulu. Editörler:Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009.

21) Aydoğdu S. Hepatosit ve biliyer epitelin otoimmun hastalıkları. Çocuk Hepatoloji Kurs Kitabı. 8-9 Mayıs 2009, 1. Çocuk Hepatoloji Bahar Okulu. Editörler: Aydoğdu S, Arıkan Ç. Okur ofset matbaacılık, İstanbul, 2009; 133-147.

20) Aydoğdu S. Çölyak hastalığında ülkemizin sosyal sorunları. Çölyak Hastalığı, Selimoğlu MA (ed.) Logos yayıncılık 2008: 181-192.

19) Aydoğdu S.Çocuklarda Karaciğer Transplantasyonu7. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 10-13 Haziran 2009, İzmir, Transplantasyon Kurs Kitabı

18) Aydoğdu S. Türkiye’de ve dünyada viral hepatit zemininde karaciğer nakli: Dünü, bugünü ve yarını.Çocukluk Çağında Viral Hepatitler, Alhan E (ed.) Türk Pediatri Kurumu Derneği Yayın no: 1, Medya Tower tanıtım, prodüksiyon, organizasyon ve yayıncılık hizmetleri 2007: 169-173.

17) Aydoğdu S. Çocuklarda Tekrarlayıcı Karın Ağrısı: Epidemiyoloji ve Fizyopatoloji.Çocukluk Döneminde Tekrarlayıcı Karın Ağrısı. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları, Manisa, 2004: 2-10.

16) Aydoğdu S.Çocukluk Çağında Fulminan Karaciğer Yetmezliği.Pediatrik Aciller, Onağ A, Kasırga E, Coşkun Ş (eds.), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2003: 215-224.

15) Aydoğdu S.Sarılık.Pediatrik Aciller, Onağ A, Kasırga E, Coşkun Ş (eds.), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2003: 211-214.

14) Aydoğdu S. Pankreatitler.Pediatrik Aciller, Onağ A, Kasırga E, Coşkun Ş (eds.), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2003: 204-210.

13) Aydoğdu S. Crohn Hastalığı.Pediatrik Aciller, Onağ A, Kasırga E, Coşkun Ş (eds.), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2003: 189-194.

12) Yağcı RV,Aydoğdu S. Çocukluk Çağında Karın Ağrısı.Pediatrik Aciller,Onağ A, Kasırga E, Coşkun Ş (eds.), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 2003: 155-162.

11) Aydoğdu S.Pediatrik aciller-1.Gastrointestinal Sistem Acil Hastalıkları, Yüceyar H (ed.), Manisa, 2002 Bölüm -27. 513-525.

10) Aydoğdu S, Yağcı RV. Karın: Fizik Bakı ve Bulgular.Pediatrik Propedötik, Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi, Cura A (ed.), EÇV Yayınları, İzmir, 2001, No: 10, 213-227.

9) Aydoğdu S. Hepatitli hastaya yaklaşım. Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıkları 2000, Bakanlar Media, Erzurum. 2000: 1-10.

8) Aydoğdu S. Hepatitli hastaya yaklaşım.Çocukluk Çağında Hepatit, Cura A, Yağcı RV (eds.), Ege Çocuk Vakfı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Toplantıları, İzmir, 1999: 1-6.

7) Yağcı RV,Aydoğdu S.Gastrointestinal Hastalıklar .NMS Pediatri,Arcasoy M ( ed.), Nobel Kitapevi, İzmir, 1999, Bölüm 11:319-356.

6) Aydoğdu S,Yağcı RV. Bir Yaşından Ergenliğe Kadar Olan Dönemde Beslenme.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Cura A (ed.), EÇV yayınları. İzmir, 1999, No: 6, 151-160.

5) Yağcı RV,Aydoğdu S. Gastrointestinal Sistem Hastalıkları.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Cura A (ed.), EÇV Yayınları, İzmir,1999, No:6; 561-604.

4) Aydoğdu S, Yağcı RV : Akut Gastroenteritlerde beslenme.Hasta çocuk beslenmesi, Cura A (ed.), Ege Çocuk Vakfı Yayını No: 3, 91-102, 1997.

3) Özkınay C,Aydoğdu S, Çoğulu Ö, Vardar F : Ateşli hastalıklarda ve protein-enerji gereksinimi artmiş çocuklarda beslenme.Hasta çocuk beslenmesi, Cura A (ed.), Ege Çocuk Vakfı Yayını No: 3, 21-30, 1997.

2) Yağcı RV,Aydoğdu S. Sağlıklı büyük çocuk beslenmesi.Sağlıklı çocuk beslenmesi, Cura A (ed.), Ege Çocuk Vakfı yayını No: 2, 123-138, 1997.

1) Aydoğdu S. Çocuklarda pH monitorizasyon uygulaması. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi tıpta sürekli eğitim programı.“Çocuklarda özofagusun 24 saatlik pH monitorizasyonu”kurs kitabı. 17-18 Kasım 1994, İzmir.