ULUSAL KONGRE DERGİLERİNDE YAYINLANAN DERLEMELER

21) Aydoğdu S. Gluten enteropatisi: Genetik duyarlılık, İmmun Cevabın Önlenmesi ve Tedavide Sıcak Konular. Gastro-Antalya 2011, 28. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Dünya Gastroenteroloji Derneği Bölgesel Toplantısı, 16-20 Kasım 2011, Antalya, Konuşma Özetleri Kitabı, sayfa 71-78.

20) Aydoğdu S. Çölyak Hastalığı. Ege Gastroenteroloji Günleri Namık Kemal Menteş 2011 Kitabı, sayfa: 159-172.

19) Aydoğdu S. Çocuklarda Reflü Hastalığı. Ege Gastroenteroloji Günleri Namık Kemal Menteş 2011 Kitabı, sayfa: 80-89.

18) Aydoğdu S. Kolestazlı hastaya yaklaşım. 5. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 15-18 Şubat 2009, Bursa, Konuşma metinleri CD’si

17) Aydoğdu S. Anne beslenmesinin çocuk sağlığı üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. Pediatri Günleri, 05-06 Mart 2009, İzmir, Konuşma metinleri CD’si

16) Aydoğdu S. Toksik hepatit. 44. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Haziran 2008 İstanbul, Konuşma metinleri ve özet kitabı sayfa: 74-77.

15) Aydoğdu S. Karaciğer nakli yapılmayan merkezlerin yeri, görevi. VIII. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 7-10 Mayıs 2008, Kayseri, Konuşma Metinleri CD’si, K20.

14) Aydoğdu S. Çocuklarda karaciğer nakli. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Özet Kitabı, Güncel Pediatri 2006 sayfa 10-12.

13) Aydoğdu S. Kolestazda medikal tedavi. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Özet Kitabı, Güncel Pediatri 2006 sayfa 4-6.

12) Aydoğdu S. Bebeklerde ve çocuklarda gastroözefajiyal reflü ve hastalığı. 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Program ve Özet Kitabı 2006: 117-124.

11) Aydoğdu S. Çocuklarda karaciğer nakil endikasyonları ve zamanlama: Ülkemiz ve EgeÜTF verileri. Nefroloji ve Transplantasyonda Enfeksiyon Kongresi, 27-30 Nisan 2005, Özet Kitabı sayfa: 78-88.

10) Aydoğdu S. Parenteral beslenmede uygulama sorunları VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi Kongre Kitabı 2004: 47-52.

9) Aydoğdu S. GÖR Oluş Mekanizması. 3. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı 2004:113-117.

8) Aydoğdu S. Bir yaş altında kronik diyare nedenleri. 39. Türk Pediatri Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri 2003: 167-170

7) Aydoğdu S. Çocuklarda Gastroözefajiyal reflü ve hastalığı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Seminerleri – X 2003: 26-31

6) Aydoğdu S. Kronik karaciğer hastalıklarında beslenme. Gümüşdiş G, Kokuludağ A (eds) II. Ege Dahili Tıp Günleri Özet Kitabı 2003: 145-149

5) Aydoğdu S. Türkiye’de çocukluk çağında karaciğer nakli. V. Ulusal pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Özet kitabı 2002: 60-68.

4) Yağcı RV, Aydoğdu S. Karın ağrılı çocuğa yaklaşım. Gümüşdiş G, Kokuludağ A (eds) I. Ege Dahili Tıp Günleri Özet kitabı, 2002: 263-267.

3) Aydoğdu S. Çocuklarda çölyak hastalığı. 37.Türk Pediatri Kongresi Özet Kitabı 2001: 120-125.

2) Aydoğdu S. Çölyak hastalığında klinik bulgular. ²Uluslararası Katılımlı² 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongre Özet Kitabı 2001: 170-173.

1)Aydoğdu S. Enterik Nervöz Sistem. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi Özet Kitabı 1998